Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Wat we doen

Kenniscentrum en netwerken

Passend onderwijs vraagt om een voortdurende ontwikkeling van kennis en vaardigheden van alle onderwijsprofessionals. In de eerste plaats gebeurt dit binnen de scholen. Het samenwerkingsverband heeft hierbij een ondersteunende rol. We doen dat op verschillende manieren: met ons Kenniscentrum en met netwerken.

Kenniscentrum

Met het Kenniscentrum zetten we in op het versterken van de basisondersteuning. We organiseren scholingsactiviteiten gericht op het vergroten van kennis en het uitbreiden van vaardigheden van de professionals in de scholen.

Netwerken

We faciliteren netwerken waarmee we het leren van en met elkaar stimuleren. Er zijn netwerkbijeenkomsten voor specifieke onderwijsprofessionals, zoals zorg- en ondersteuningscoördinatoren, schoolleiders en schoolmaatschappelijk werkers. Daarnaast zijn er themagerichte netwerken, zoals bijvoorbeeld NT2 en hoogbegaafdheid. In deze netwerken gaan professionals met elkaar aan de slag om de ondersteuning in de eigen school en binnen het samenwerkingsverband te versterken.

Hieronder vind je een overzicht van scholingen en netwerkbijeenkomsten. Klik op de link of informeer per email naar de mogelijkheden voor deelname. Deelname is trouwens gratis!

 

Overzicht bijeenkomsten schooljaar 2024-2025

Datum Tijd Onderwerp
Woensdag 25 september 2024 14.30 – 17.00 Overstap van PO naar VO
Donderdag 3 oktober 2024 14.00 – 17.00 Netwerkbijeenkomst NT2 – Oekraïense leerlingen (vervolg op 1-2-2024)
Dinsdag 15 oktober 2024 middag Maatwerk
Oktober/november 2024 Netwerkbijeenkomst Intensief Ondersteunen
Vrijdag 8 november 2024 09.00 – 13.00 Teken je gesprek: de uitdagende groep (verdieping)
November 2024 middag Naar inclusiever onderwijs – Wettelijke kaders
Vrijdag 6 december 2024 09.00 – 16.00 Verdiepingsmodule Zoco: regievoering
Januari 2025 middag Themabijeenkomst Thuiszitters
Januari/februari 2025 Prikkelarm… Hoe dan?
13 + 27 februari 2025 14.30 – 17.00 Traumasensitieve leerlingbegeleiding
Dinsdag 18 februari 2025 Van aanmelding tot plaatsing
Maart 2025 Netwerkbijeenkomst Intensief Ondersteunen
April 2025 LVB – leerlingen met een licht verstandelijke beperking
April 2025 Onderwijs-jeugdhulp
Mei 2025 Netwerkbijeenkomst NT2
13 februari 2025

Traumasensitieve leerlingbegeleiding

Inhoud: In het leven van leerlingen kunnen zich gebeurtenissen voordoen die overspoelend zijn en een enorm gevoel van machteloosheid en hulpeloosheid teweeg brengen. Het kan gaan om eenmalige gebeurtenissen (zoals…
Lees verder