Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
8 november 2024

TJG – verdiepingsdag ‘Uitdagende groep’

Deze verdiepingsdag kan alleen gevolgd worden door mensen die de basiscursus van teken je gesprek® al gevolgd hebben. Deze verdiepingsdag is alleen geschikt voor leerkrachten, mentoren en begeleiders in de onderbouw van het VO of met vaste profielklassen in de bovenbouw.

Inhoud

Met deze verdiepingsdag van Teken je gesprek met de uitdagende groep wordt je meegenomen in het gedachtengoed van het werken met Teken je gesprek in uitdagende groepen (geschikt voor de onderbouw van het VO en vaste profielklassen).

De verdiepingsdag wordt in de eerste maanden van het schooljaar gegeven. Op het moment dat duidelijk is dat een groep in de stormingsfase blijft zitten en geen veilige groepssfeer heeft kan je samen met de mentor of docent Teken je gesprek met uitdagende groepen toepassen. Je gaat als het ware een groepsreset uitvoeren.

Met de informatie uit deze verdiepingsdag kan je zelf dit traject opstarten. Daarna volgt een coachsessie. Daarin bespreken we welke stappen nodig zijn om vanuit de inventarisatie tot de confrontatie te komen en uiteindelijk de acties. Mocht het nodig zijn dan kan er nog een extra sessie ingepland worden.

Na de verdiepingsdag kan je aan de slag met een uitdagende groep. Deze groep ga jij begeleiden met de mentor of de leerkracht. De cursus leent zich het beste voor vaste mentorgroepen uit de onderbouw van het praktijkonderwijs, VMBO, HAVO of VWO.

Opzet en opbrengst

Na de startbijeenkomst van 4 uur volgt een online coachsessie om het traject met de uitdagende groep te bespreken, te monitoren en tips te geven voor het vervolg. Dit kan eventueel ook in tweetallen. Indien nodig kunnen er extra coachsessies worden ingekocht.

Na afloop van deze scholing…
* weet je hoe je met Teken je gesprek in samenwerking met de mentor of leerkracht een uitdagende groep kan ‘resetten’
* kan je de groep betrekken en eigenaar laten maken van het veranderproces
* kan je de groep aanzetten tot actie

Overige informatie

Doelgroep: eerdere deelnemers aan TJG basis
Benodigdheden deelnemers: Meenemen cursusmateriaal uit de basiscursus (stiften, gevoelenskaarten, kwaliteitenkaarten en helpende gedachten)
Datum: vrijdag 8 november 2024
Tijd: 09.00 tot 13.00 uur. Inloop vanaf 08.45 uur.
Locatie: Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o., Streekweg 20, Nijmegen.

Over de workshopgever/trainer:

Annemarie en Bianca zijn al meer dan 8 jaar trainer voor Teken je gesprek. Annemarie en Bianca zijn beiden werkzaam in het onderwijs en hebben ruime ervaring in het begeleiden van leerlingen en leerkrachten in zowel het PO als het VO.

Inschrijving Teken je gesprek - 08-11-2024

    Bij inschrijving rekenen we op jouw komst. Contact: info@samenwerkingsverbandvo.nl