Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ouder- en jeugdsteunpunt

Sommige jongeren hebben op school extra hulp nodig. Soms is er meer nodig dan de school kan bieden; een andere school in de regio past dan beter. Dat kan een andere reguliere school zijn of een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso). In ieder geval moet elke jongere met een ondersteuningsbehoefte, in de regio waar hij of zij woont, onderwijs krijgen dat bij hem of haar past. Dat heet passend onderwijs.

Het kan ingewikkeld zijn om duidelijke informatie te vinden over passend onderwijs. Speciaal voor ouders en jongeren uit deze regio is er een ouder- en jeugdsteunpunt: Steunpunt Nijmegen Stromenland. Daar kun je heel veel informatie vinden, zoals veelgestelde vragen en antwoorden en uitleg bij begrippen. Je kunt ook terecht bij het steunpunt als je advies wilt of een vraag hebt.