Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Naar inclusief onderwijs

De komende vijftien jaar wordt in Nederland een route naar inclusief onderwijs ontwikkeld. Ook binnen ons samenwerkingsverband hebben we de ambitie en motivatie om tot inclusiever onderwijs te komen. De komende jaren onderzoeken we met elkaar hoe we aan deze ambitie vorm kunnen geven en zetten we de eerste stappen om ons onderwijs daadwerkelijk inclusiever te maken.

Daarnaast streven we als samenwerkingsverband naar meer kansengelijkheid. Binnen de ruimte en de grenzen van de wet passend onderwijs dragen we bij aan het gelijker maken van de kansen voor alle jongeren. We nemen zo veel mogelijk obstakels weg die belemmerend zijn voor leren, ontwikkelen en meedoen met leeftijdgenoten. We doen dat door diversiteit, variëteit en kwaliteit te bieden in ons aanbod van ondersteuningsvormen. Op deze manier voorkomen we steeds vaker dat jongeren thuis komen te zitten of veelvuldig wisselen van school.

We werken deze beweging in deze beleidsperiode verder uit en zetten ontwikkelingen in gang die hierbij aansluiten. Voorwaarde hierbij is dat we de basis goed op orde hebben en houden.

Hoe we dit willen bereiken lees je terug in ons Ondersteuningsplan 2022-2026 – op weg naar inclusiever onderwijs.