q Aanmelden - Samenwerkingsverbandvo
Flex College

Aanmelden

Het Flex College is een onderwijsvoorziening (OPDC) en geen vo-school. Daarom kan een leerling niet rechtstreeks bij het Flex College aangemeld worden. Een plaatsing op het Flex College gebeurt op basis van een verwijzing door de vo-school waar de leerling staat ingeschreven. Alleen scholen die behoren tot het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. kunnen een leerling verwijzen naar het Flex College.
Als de vo-school ervaart dat zij tijdelijk niet die (extra) ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft, kan de school, in overleg met ouders, een leerling verwijzen naar het Flex College. Een leerling komt niet zomaar in aanmerking voor een (tijdelijke) plaatsing op het Flex College. De school moet onderbouwen waarom een aanmelding nodig is.
Er is een onafhankelijke commissie om te beoordelen of een plaatsing nodig is. Deze commissie heet de Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO). Voor het doen van een aanvraag voor een (tijdelijke) plaatsing op het Flex College vraagt de school altijd toestemming aan ouders en/of de leerling om de benodigde gegevens in te sturen.