Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Flex College

Onderwijstrajecten

Voordat een leerling naar het Flex College komt, stelt de vo-school waar de leerling vandaan komt een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Dit OPP is de basis voor het vormgeven van het ondersteuningsaanbod op het Flex College. Hierin staan ook de ontwikkelingsdoelen waar de leerling tijdens op het Flex College aan gaat werken. Vanuit dit plan wordt gekeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft om deze doelen te behalen en welk onderwijstraject binnen het Flex College hierbij het beste past. Het Flex College biedt verschillende onderwijstrajecten aan: twee soorten reboundtrajecten en een diplomatraject. Het maatwerktraject voor de leerling wordt door het Flex College vastgelegd in een nieuw handelingsdeel van het OPP.

Het reboundtraject

Het reboundtraject is een tijdelijk traject om leerlingen in een andere schoolomgeving kortdurend op weg te helpen om daarna weer terug te laten keren naar de school van herkomst of naar een andere, beter passende onderwijsplek. Dit traject duurt gemiddeld drie tot zes maanden. Leerlingen blijven op het Flex College werken aan het onderwijsprogramma van hun eigen vo-school. Lees meer

Het diplomatraject

Een diplomatraject is een traject waarbij bovenbouwleerlingen op vmbo-t en havo niveau middels staatsexamens in één jaar of in twee jaar tijd een vmbo-t of havo diploma kunnen halen. Zij volgen op het Flex College een eigen maatwerk onderwijsprogramma, conform het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van de staatsexamens. Lees meer