Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Wat we doen

Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO)

Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. heeft een Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO). Deze heeft de volgende taken:

  • adviseren en beslissen over de toelaatbaarheid tot het vso en praktijkonderwijs;
  • het toekennen van arrangementen en extra ondersteuning binnen de school.

De CTO heeft op grond van de wet ten minste twee deskundigen. Op basis van de aangeleverde informatie nemen de deskundigen van de CTO een voorgenomen besluit. De CTO legt het voorgenomen besluit ter bekrachtiging voor aan de directeur van het samenwerkingsverband.

Meer informatie over de CTO en de aanvraagprocedures vind je op de pagina ondersteuning aanvragen en procedures.