Passend onderwijs
voor iedere leerling

Het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. helpt scholen voor vo en vso in de regio Nijmegen om alle leerlingen een passende onderwijsplek en zo passend mogelijke ondersteuning te bieden.

Welkom bij het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.

Missie

De missie van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. is: alle (leerplichtige) jongeren van 12 tot 21 in de regio goed voorbereiden op hun toekomst door het bieden van kwalitatief goed onderwijs, maatschappelijke vorming, voorbereiding op de arbeidsmarkt en passende ondersteuning. Goed onderwijs is de basis om alle jongeren in de regio het onderwijs en de ondersteuning te geven  waar zij recht op hebben. Kwalitatief goed onderwijs betekent:

  • het leveren van goede prestaties
  • aandacht voor talentontwikkeling
  • opbrengstgericht werken
  • kunnen omgaan met verschillen
  • doorgaande schoolloopbanen
  • een professionele, lerende cultuur

Goede ondersteuning betekent dat er voor alle leerlingen een passend antwoord is op de ondersteuningsvraag die zij bij het onderwijsleerproces kunnen hebben. De medewerkers van de vo- en vso-scholen in de regio werken samen om deze antwoorden te bieden. Ook samenwerking met ouders, gemeenten en jeugdzorg is hierbij van groot belang.

Visie

De visie van het samenwerkingsverband op de invulling van passend onderwijs bestaat uit vier onderdelen:

  1. Kwalitatief goed onderwijs, zo regulier en thuisnabij mogelijk
  2. Voor alle leerlingen een passende plek, gespecialiseerd indien nodig
  3. Eén jongere, (één gezin), één plan, één contact
  4. Continuïteit in de onderwijsloopbaan, geen thuiszitters

Lees meer over het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.

Flex College

Een nieuwe kans met aandacht voor maatwerk en individuele ontwikkeling