Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Flex College

Het diplomatraject

Het diplomatraject biedt leerlingen de mogelijkheid om in één of twee jaar tijd een vmbo-t of havo diploma te halen middels staatsexamens. Leerlingen volgen in kleine groepen klassikale lessen per vak. De vakken en de profielen zijn identiek aan die van de vo-scholen, alleen de wijze van examineren verschilt. Het staatsexamen biedt de mogelijkheid om per vak certificaten te halen en op die manier gespreid examen te doen. Als alle nodige certificaten zijn behaald dan ontvangt de leerling een vmbo-t of havo diploma. Leerlingen die twee jaar op het Flex College onderwijs volgen, kunnen daardoor al in hun eerste jaar enkele vakken afronden. In het tweede jaar kunnen zij zich dan concentreren op de overgebleven vakken. Het eindexamen per vak is hetzelfde examen als in het reguliere onderwijs.

Het onderwijsprogramma bevat naast de vakgerelateerde lessen ook huiswerkuren. Daarnaast is er een mogelijkheid om deel te nemen aan kooklessen en projectgroepjes. Het programma dat wij aanbieden sluit volledig aan op het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van de staatsexamens. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vind je meer informatie over het staatsexamen.