q Samenwerking met partners - Samenwerkingsverbandvo

Samenwerking met partners

Het voortgezet onderwijs beslaat een periode van ongeveer vier tot zes jaar in de ontwikkeling van een jongere. Die complete ontwikkeling begint eerder en duurt langer. Om gelijke kansen te creëren voor alle jongeren moeten én willen we samenwerken. We zetten daarom in op partnerschap met ouders, het primair onderwijs en het vervolgonderwijs. Daarnaast werken we nauw samen met de regiogemeenten (denk bijvoorbeeld aan leerlingenvervoer en thuiszitters) en maatschappelijke partners zoals jongerenwerk en lokale teams.

Verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp

Om leerlingen binnen het onderwijs kansen te blijven bieden, is soms (tijdelijke) inzet van zorg, jeugdhulp of opvoedingsondersteuning nodig. Waar het kan, zoeken we naar mogelijkheden om deze ondersteuning zo dichtbij en regulier mogelijk te organiseren, samen met de verantwoordelijke gemeenten en jeugd(hulp)organisaties. In ons ondersteuningsplan kun je meer lezen over onze aanpak om de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp te versterken.