q Het reboundtraject - Samenwerkingsverbandvo
Flex College

Het reboundtraject

Het reboundtraject is een tijdelijk traject om leerlingen in een andere schoolomgeving kortdurend op weg te helpen om daarna weer terug te laten keren naar de school van herkomst of naar een andere passendere onderwijsplek. Dit traject duurt gemiddeld drie tot zes maanden. Het reboundtraject richt zich primair op terugkeer naar het regulier voortgezet onderwijs op de eigen vo-school of elders. In de rebound varieert de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Er zijn twee soorten reboundgroepen waarin we leerlingen opvangen: reguliere reboundgroepen en een huiskamergroep (HKP).

Onderwijsprogramma van de reboundgroepen

Leerlingen blijven in de rebound werken aan het onderwijsprogramma van hun eigen vo-school. Die school zorgt ervoor dat boeken, planners en toetsen aanwezig zijn op het Flex College.
Ter afwisseling en ondersteuning bieden we klassikale lessen sociale vaardigheden en themalessen aan. Ook koken, gym en beeldende vorming staan wekelijks op het programma.
Er wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkelingsdoelen van een leerling. Daarnaast is er aandacht voor het bijhouden en eventueel inhalen van schoolwerk als middel om de schoolgang en het werken aan schoolse taken weer op te bouwen. De mentor en het zorgteam werken waar mogelijk samen met de hulpverlening. Het doel is altijd om gezamenlijk met de leerling alle stappen te zetten die bijdragen aan een positieve terugstroom of doorstroom. Het spreekt voor zich dat ouder(s)/verzorger(s) en de vo-school altijd betrokken worden.

De huiskamergroep

De huiskamergroep van de rebound (HKP) is bedoeld voor leerlingen bij wie de schoolgang en ontwikkeling ernstig uit balans is geraakt om diverse redenen. In een kleine veilige omgeving met één docent pakken zij school weer stap voor stap op, in combinatie met passende hulpverlening. Zij hebben een eigen klaslokaal en hebben een eigen ingang gescheiden van de andere leerlingen. Ook in de huiskamergroep werken leerlingen in principe aan het onderwijsprogramma van hun eigen vo-school en is het doel terug te stromen naar de vo-school of een andere passendere plek. Dit natuurlijk altijd in goed overleg met leerling, ouder(s)/ verzorger(s) en de vo-school.