Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Wat we doen

Team ondersteuning en advies

Het team ondersteuning en advies bestaat uit consulenten en begeleiders passend onderwijs. Zij hebben ieder hun eigen rol in het ondersteunen van de scholen.

Consulenten

De consulenten van het ondersteuningsplatform hebben als kerntaak het adviseren bij ondersteuningsvragen van vo-scholen en het geven van informatie aan scholen en ouders. De consulenten zijn gekoppeld aan scholen; zo heeft iedere school een vaste contactpersoon. De consulenten van het samenwerkingsverband hebben zicht op de mogelijkheden die er zijn op de verschillende scholen. Zij denken mee en geven advies over de best passende plek voor een leerling. Zij doen dat altijd samen met school, de leerling en ouders. Consulenten schuiven regelmatig aan bij multidisciplinaire overleggen (mdo’s) rondom een leerling en zoeken naar mogelijkheden om de leerling een passende plek te bieden, waar nodig samen met jeugdhulp. Daarnaast zijn zij actief bij het begeleiden van thuiszitters die terugkeren naar school.

Begeleiders passend onderwijs (BPO’ers)

De begeleiders passend onderwijs (BPO’ers) werken vanuit het samenwerkingsverband op vaste locaties van de vo-scholen. De begeleiders passend onderwijs werken samen met de professionals op school aan het versterken van de basisondersteuning van de school. Hun werkzaamheden zijn wisselend: van het ondersteunen van docenten en het begeleiden van leerlingen tot het sparren met de zorg-/ondersteuningscoördinator over de ondersteuningsstructuur binnen de school. Welke taken een BPO’er precies uitvoert, is afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de school. De BPO’er werkt altijd in afstemming met de zorg-/ondersteuningscoördinator van de school.