Home / Over ons / Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan

De wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Samenwerkingsverbanden hebben hiermee een aantal wettelijke taken toebedeeld gekregen. Een belangrijke taak van het samenwerkingsverband bij de implementatie van passend onderwijs was het opstellen van een ondersteuningsplan waarin het samenwerkingsverband vastlegt hoe zij passend onderwijs voor elke jongere in haar regio wil realiseren.

Met de start van passend onderwijs is een eerste ondersteuningsplan (d.d. 26 februari 2014) opgesteld. Inmiddels is de inrichting van passend onderwijs zowel op scholen als bij het samenwerkingsverband in volle gang en in ontwikkeling. Mede gezien de ontwikkelingen en de eerste ervaringen is besloten het ondersteuningsplan op een aantal punten bij te stellen. In dit (tweede) ondersteuningsplan worden de uitgangspunten, doelen, activiteiten en werkwijzen van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.  beschreven voor de komende jaren. Daarmee zijn richtinggevende kaders voor de verdere ontwikkeling van beleid en uitvoering voor de komende drie jaar (2015-2018) vastgelegd.

Downloads