Home / Over ons / Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan

De wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Samenwerkingsverbanden hebben hiermee een aantal wettelijke taken toebedeeld gekregen. Een belangrijke taak van het samenwerkingsverband bij de implementatie van passend onderwijs was het opstellen van een ondersteuningsplan waarin het samenwerkingsverband vastlegt hoe zij passend onderwijs voor elke jongere in haar regio wil realiseren.

Met de start van passend onderwijs is een eerste ondersteuningsplan (d.d. 26 februari 2014) opgesteld. Sindsdien is de inrichting van passend onderwijs zowel op scholen als bij het samenwerkingsverband in volle gang en in ontwikkeling. Mede gezien de ontwikkelingen en de eerste ervaringen is besloten het ondersteuningsplan op een aantal punten bij te stellen. In dit (tweede) ondersteuningsplan werden de uitgangspunten, doelen, activiteiten en werkwijzen van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.  beschreven voor de komende jaren. Daarmee werden richtinggevende kaders voor de verdere ontwikkeling van beleid en uitvoering voor 2015-2018 vastgelegd.

Nu is het tijd voor een andere, meer inhoudelijke koers. Een koers waarin het passend onderwijs in de scholen centraal staat. Als download is het huidige (derde) ondersteuningsplan te vinden, waarin de uitgangspunten, doelen en werkwijzen voor de periode 2018-2022 zijn beschreven.