Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Flex College

Dit is het Flex College

Het Flex College is een onderwijsvoorziening (OPDC) van de gezamenlijke besturen van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.. Deze onderwijsvoorziening is bedoeld voor alle leerplichtige leerlingen die op de eigen vo-school, ook met extra ondersteuning, niet de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Tegelijkertijd zijn hun ondersteuningsbehoeften niet zo intensief te noemen dat een plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) noodzakelijk is. Het gaat dus om leerlingen die ‘tussen wal en schip dreigen te vallen’. Het Flex College vormt in de regio een belangrijke schakel bij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.
Het Flex College is het gezamenlijke vangnet voor alle scholen die behoren tot het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.. Door dit vangnet wordt het voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk voorkomen.

Zo kort mogelijk

Leerlingen blijven tijdens de plaatsing op het Flex College ingeschreven staan bij hun eigen vo-school. Ze blijven zo kort als nodig en zo lang als noodzakelijk op het Flex College. Het onderwijs op het Flex College richt zich primair op terugkeer naar het regulier voortgezet onderwijs (op de eigen vo-school of elders).
De vo-school blijft gedurende de plaatsing van de leerling op het Flex College verantwoordelijk voor de leerling. Het Flex College informeert de vo-school en betrekt hen bij de tussentijdse evaluaties. Terugstroom, uitstroom en/of doorstroom vindt altijd in overleg met ouders, de leerling en de vo-school plaats.
Wanneer terugkeer naar het reguliere onderwijs niet mogelijk is, wordt in overleg met ouders en leerling gezocht naar een alternatief onderwijstraject voor het behalen van een diploma of toeleiding naar een geschikte vervolgopleiding.

Nieuwe kansen

Het team van het Flex College vindt dat alle leerlingen een nieuwe kans verdienen. Wij geloven dat een positieve en veilige leeromgeving, met aandacht voor maatwerk en individuele ontwikkeling kan leiden tot een goede herstart op de eigen vo-school of goed vervolg op het mbo, hbo of wo.

Het Flex College in beeld!

Nieuwsgierig naar het Flex College? In 4 video’s krijg je een beter beeld van de school en vertellen leerlingen en docenten je meer.