Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. Het voortgezet (speciaal) onderwijs bereidt leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo), wetenschappelijk onderwijs (wo) of uitstroom richting arbeid. In groep 8 krijgt je kind hiervoor een schooladvies.

Bij de overstap naar het vervolgonderwijs is het van belang dat je kind op een plek komt waar hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen en de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs samen in regionale samenwerkingsverbanden. In de regio Nijmegen zijn de scholen verbonden binnen Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.

Schoolkeuzehulp

Zoek je voor jouw kind een school voor voortgezet onderwijs in onze regio? Op de website schoolkeuzehulp.nl vind je alles wat kan helpen om zicht te krijgen op het voorgezet onderwijs in de regio. Deze website biedt het volgende:

  • algemene informatie over het voortgezet onderwijs en passend onderwijs
  • een handige zoekfunctie om scholen te vinden
  • presentatiepagina’s van alle middelbare scholen in de regio
  • een overzicht van alle voorlichtingsactiviteiten op de scholen

Toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Er is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig om toegelaten te worden tot het voortgezet speciaal onderwijs (vso). De vso-school waar je kind is aangemeld moet deze toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband van de regio waar je kind woont. Als je kind geen toelaatbaarheidsverklaring krijgt, gaat de vso-school samen met jou op zoek naar een reguliere vo-school, waar je kind passende ondersteuning kan krijgen.