Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Flex College

Praktische informatie

Magister

Op het diplomatraject van het Flex College maken we gebruik van Magister. Dit is een leerlingvolgsysteem. Leerlingen en ouders kunnen hier de aanwezigheid en de voortgang blijven volgen. Om in te loggen op Magister van het Flex College ga je naar: https://flexcollege.magister.net.
Leerlingen van het reboundtraject blijven actief gebruik maken van het registratiesysteem van hun eigen school. Vaak is dat ook Magister, soms een ander systeem zoals SOMtoday.

Begeleiding en ondersteuning

Elke leerling op het Flex College heeft een individuele mentor die het leerproces en de voortgang monitort. De mentor is de spil in de begeleiding op school: hij/ zij onderhoudt contacten en overlegt met de leerling, ouder(s)/ verzorger(s), de vo-school, het zorgnetwerk en de docenten op het Flex College over het traject. Wanneer dat nodig is krijgt de mentor daarbij ondersteuning van de schoolmaatschappelijk werker van het Flex College en/of van een orthopedagoog. Wanneer externe hulpverlening nodig is, begeleidt de schoolmaatschappelijk werker het proces naar passende hulpverlening. De mentor evalueert de voortgang bij de gestelde ontwikkelingsdoelen met regelmaat in het OPP en bespreekt dit met alle betrokkenen.