Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
13 februari 2025

Traumasensitieve leerlingbegeleiding

Inhoud:

In het leven van leerlingen kunnen zich gebeurtenissen voordoen die overspoelend zijn en een enorm gevoel van machteloosheid en hulpeloosheid teweeg brengen. Het kan gaan om eenmalige gebeurtenissen (zoals een ongeluk of een overlijden), of om langdurig stressvolle omstandigheden (bijv. opgroeien met een zieke ouder, een onveilige thuissituatie, (v)echtscheiding van ouders, opgroeien in oorlogsgebied). Het zenuwstelsel raakt ontregeld, het gevoel van basisveiligheid wordt beschadigd en leerlingen gaan zich op een bepaalde manier manifesteren om zichzelf staande te houden.

Traumasensitief begeleiden is geen methodiek, maar een grondhouding. In deze workshop van twee middagen leer je hoe je traumasensitiviteit kunt inbouwen in je professionele houding en werkwijze. Je krijgt inzicht in hoe trauma wordt veroorzaakt en hoe leerlingen zichzelf leren beschermen tegen kwetsbaarheid. We besteden aandacht aan wat er in het zenuwstelsel van leerlingen gebeurt als spanning (te) hoog oploopt en hoe je dan een veilig anker kunt zijn. Het is een eerste aanzet om naar leerlingen te kijken door een ‘traumabril’.

Opzet:

Je krijgt een theoretische basis over de impact van trauma op het zenuwstelsel en op de psyche (en het gedrag) van leerlingen. Theorie wordt steeds afgewisseld met praktische, ervaringsgerichte oefeningen.

Opbrengsten:
Na afloop van deze scholing…
*ken je/ weet je…
– wat de impact van trauma is op het zenuwstelsel van de leerling
– hoe de impact zich manifesteert in gedrag van de leerling
– hoe je een veilig anker kunt zijn voor een leerling.
*kun je…
– duiden wat de beschermende functie is van ‘overleversgedrag’ bij leerlingen
– gedrag op een traumasensitieve manier bespreekbaar maken met leerlingen
*heb je…
– inzicht in het ontstaan van trauma
– inzicht in beschermingsmechanismen die leerlingen ontwikkelen
– een eerste houvast om met een (mogelijk) getraumatiseerde leerling in gesprek te gaan.

Overige informatie:

Doelgroep: VO professionals
Benodigdheden deelnemers: schrijfmateriaal
Datum: donderdag 13 en 27 februari 2025
Tijd: 14.30 tot 17.00 uur. Inloop vanaf 14.15 uur.
Locatie: Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o., Streekweg 20, Nijmegen.

Over de workshopgever/trainer:

Tanja van Roosmalen (1969) is rouwtherapeut, gespecialiseerd in kinderen en jongeren. Na acht jaar als orthopedagoog in een academisch ziekenhuis en vijftien jaar als ambulant begeleider in het onderwijs te hebben gewerkt met leerlingen met een levensbedreigende aandoening is zij zich verder gaan specialiseren in rouw na ingrijpend verlies. Dat doet ze vanuit haar eigen praktijk LEF Verliesbegeleiding, waar ze gezinnen, kinderen en jongeren ondersteunt, met name rondom ziekte en overlijden. Daarnaast is ze trainer, o.a. bij het Expertisecentrum Omgaan met Verlies. Haar ervaringen deelt ze ook regelmatig met publicaties in (social) media. In 2020 verscheen van haar het boek ‘Een pleister tegen tranen – ondersteuning van kinderen en jongeren met een ernstig zieke ouder’, dat ze samen schreef met dr. Riet Fiddelaers-Jaspers en Machteld Lavell (uitgeverij: In De Wolken). Op dit moment schrijft ze een boek over levend verlies bij ouders van kinderen met een beperking.

Inschrijving Traumasensitieve leerlingbegeleiding

    Bij inschrijving rekenen we op jouw komst. Contact: info@samenwerkingsverbandvo.nl