Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Een efficiënte handelingsgerichte leerlingbespreking

Inhoud: Tijdens deze workshop gaan we met elkaar verkennen hoe een leerling-/klassenbesprekingen efficiënter en meer handelingsgericht vorm kan worden gegeven. Opzet: We houden de verschillende besprekingen over leerlingen en klassen…

Een efficiënte handelingsgerichte leerlingbespreking

Inhoud: Tijdens deze workshop gaan we met elkaar verkennen hoe een leerling-/klassenbesprekingen efficiënter en meer handelingsgericht vorm kan worden gegeven. Opzet: We houden de verschillende besprekingen over leerlingen en klassen…

Een efficiënte handelingsgerichte leerlingbespreking

Inhoud: Tijdens deze workshop gaan we met elkaar verkennen hoe een leerling-/klassenbesprekingen efficiënter en meer handelingsgericht vorm kan worden gegeven. Opzet: We houden de verschillende besprekingen over leerlingen en klassen…