Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Passend onderwijs voor iedere leerling

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs. In Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. zetten schoolbesturen, docenten en andere professionals op scholen zich daar elke dag 100% voor in. Met elkaar willen we zoveel mogelijk jongeren binnen een reguliere school en thuisnabij onderwijs bieden.

We gaan uit van de leerling, diens mogelijkheden en behoefte(n). We zorgen voor een sterke basisondersteuning in al onze scholen en bieden ondersteuning dichtbij. We werken samen met gemeenten en maatschappelijke partijen om ons daarbij te helpen. Ouders en jongeren zijn vanzelfsprekende partners.

Werkterrein SWV VSO VO Nijmegen

Nieuws

Agenda

08 juli - 16 augustus

Zomervakantie

21 - 25 oktober

Herfstvakantie

23 december - 03 januari

Kerstvakantie

Geen evenementen gevonden!