Kenniscentrum Passend Onderwijs

Docenten en onderwijsbegeleiders die frequent betrokken zijn bij leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking al dan niet i.c.m. emotionele – en/of gedragsproblematiek.
Lezing ‘Het bevorderen van de leerontwikkeling, zelfstandigheid en welbevinden van leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking in het V(S)O i.c.m. een gedrags- en/of emotionele problematiek.’

Inhoud:
Bij kinderen/jongeren met een (licht) verstandelijke beperking verloopt de ontwikkeling (veelal op didactisch gebied) minder goed tot moeizaam. Dit komt deels door beperktere cognitieve capaciteiten, deels door maatschappelijke…

14 december
15:00 - 17:00
docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren.
E-learning: Emotieregulatie uitgelegd

Let op: Er is geen uiterste inschrijfdatum. De genoemde datum bij dit bericht is een administratieve datum.

Inhoud:
Een leerling die vanuit het niets ontploft, een collega…

10 januari
00:00 - 00:00
Docenten, OOP, Management, alle schooltypen.
Korte lontjes en machogedrag

Inhoud:
Over deze leerlingen gaan we het hebben:
* Als je iets van ze zegt staan ze meteen op scherp.
* Is de kortlonterigheid door het corona-thuiszitten…

21 januari
09:00 - 16:00
teamleiders, mentoren/leerlingbegeleiders, verantwoordelijk voor de leerlingbespreking
Effectieve leerlingbesprekingen

Inhoud:
We gaan samen aan de slag om oplossingen te vinden voor de knelpunten die jullie op je school ervaren. Waar loop je tegenaan? Wat is er voor nodig…

26 januari
09:00 - 15:30
Mentoren voortgezet onderwijs, zowel startende als ervaren mentoren
Mentortraining

Inhoud:
In de mentortraining komen onderwerpen aan bod als positieve groepsvorming, gespreksvoering met leerlingen en ouders en collegiale consultatie. Naar aanleiding van de coronaperiode en het zogenoemde afstandsleren zal…

4 februari
09:00 - 16:00
elke docent die serieus werk wil maken van gedifferentieerd onderwijs
Differentieer in elke les

Inhoud:
Met de komst van Passend Onderwijs wordt er steeds vaker gevraagd om gedifferentieerd onderwijs. Elke les tracht je zoveel mogelijk recht te doen aan de pedagogisch-didactische ondersteuningsbehoeften van…

30 maart
09:00 - 15:30
Iedereen die met jongeren werkt
Meer motivatie in de klas

Inhoud:
Herken je deze voorbeelden?
* De leerlingen letten niet goed op.
* Er wordt gezucht tijdens de uitleg.
* Een leerling vraagt: waarom moeten we…

17 mei
09:00 - 15:30