Kenniscentrum Passend Onderwijs

(toekomstig) docenten/mentoren, zorgcoördinatoren, gedragswetenschappers, schoolmaatschappelijk werkenden, leerlingbegeleiders, (toekomstig) hulpverleners binnen het sociale domein en allen die geïnteresseerd zijn in angststoornissen.
Angstproblematiek in het voortgezet onderwijs

Inleiding:
In 2014 ben ik begonnen met mezelf te filmen tijdens een minder fijne periode in mijn leven. Ik wilde een documentaire maken en mensen laten zien hoe mijn…

5 september
15:30 - 17:00
Docenten, docent-ondersteuners, teamleiders, eigenlijk iedereen die met leerlingen werkt.
Interactieve lezing – Handelingsgericht werken

Inhoud:
Met HGW wordt de basisondersteuning versterkt doordat het goed onderwijs en tegemoetkomen aan de onderwijsbehoeften combineert. Niet wat de leerling ‘heeft’, maar wat de leerling ‘nodig heeft’…

20 september
15:00 - 17:30
Functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het voeren van MDO’s zoals zorgcoördinatoren, IB’ers (VSO), teamleiders
Proces-casus regie

Inhoud:
Er is een groep leerlingen waar de problematiek verder rijkt dan het domein onderwijs. Er zijn problemen op meerdere leefgebieden en dus is er goede regie nodig op…

23 september
09:00 - 16:30
Docenten/ leerlingbegeleiders die te maken hebben met leerlingen met problemen rondom mindset of vragen hebben over hoe een fixed of growth mindset werkt bij leerlingen.
Fixed en Growth Mindset

Fixed en Growth Mindset, de overtuigingen die we hebben over onze intelligentie, talenten en kwaliteiten.

Inhoud:
In deze training gaan we de eerste bijeenkomst aan de slag…

18 oktober
15:00 - 17:00
Iedereen die werkt met jongeren met LVB
E-learning ‘Zie jij het, die LVB?’

N.B. De bij deze scholing genoemde datum is fictief. Deelname is elk moment mogelijk.

Een licht verstandelijke beperking (LVB) zie je meestal niet, de gevolgen wel. Het Landelijk…

1 december
00:00 - 00:00
Docenten, OOP, Management, alle schooltypen.
Korte lontjes en machogedrag

Inhoud:
Over deze leerlingen gaan we het hebben:
* Als je iets van ze zegt staan ze meteen op scherp.
* Is de kortlonterigheid door het corona-thuiszitten…

20 januari
09:00 - 16:00