Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Project “Wél in Ontwikkeling” van start

Ook in ons samenwerkingsverband wonen jongeren die niet ingeschreven staan op een school, maar misschien wel perspectief op onderwijs of ontwikkeling hebben als zij hiervoor meer mogelijkheden krijgen.

Leren en ontwikkelen kan op veel manieren. Soms hebben jeugdigen en ouders zelf ontwikkelmogelijkheden ontdekt, maar worden deze niet erkend. Of wordt de ontwikkeling vanuit de zorg geboden en niet vanuit het onderwijs. Deze waardevolle activiteiten, deze ontwikkeling die er wél is, willen we recht doen en ondersteunen. Inschrijving in het onderwijs is dan ook geen doel op zich.

In het najaar van 2022 hebben we de subsidie aangevraagd voor het project “Wél in ontwikkeling”. Deze regeling is bedoeld voor jongeren met een vrijstelling van de Leerplichtwet op grond van artikel 5 onder a én voor jongeren die niet staan ingeschreven en daar géén vrijstelling voor hebben (absoluut verzuim). Veel van deze jeugdigen en hun gezinnen hebben al veel meegemaakt; vaak gaat het om situaties met een lange en complexe historie. Het doel is om deze jongeren te helpen de afstand tot onderwijs te verkleinen en hen te steunen in hun ontwikkeling.

We werken samen met alle gemeenten in ons samenwerkingsverband om deze groep jongeren in beeld te krijgen. Vervolgens gaan we op zoek naar samenwerkingspartners in onze regio die samen met ons in staat zijn een brug te slaan tussen de jongere, zijn of haar interesses en een vervolgtraject dat hierop aansluit. Om ook oog te blijven houden voor het welbevinden van de jongeren en het gezin, zoeken we daarbij de aansluiting bij de organisaties voor jeugdhulp, dagbestedings-initiatieven en opvoedondersteuning in de regio. Op 2 februari trappen we af met alle leerplichtambtenaren.