Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

STORM-aanpak nu ook in regio Rijk van Nijmegen

Jongeren en jongvolwassenen in het Rijk van Nijmegen die suïcidale gedachten hebben, krijgen vanaf nu meer gecoördineerde aandacht om hen zo beter te kunnen helpen. Daarvoor gaat de regio beginnen met de bewezen STORM-aanpak. Strong Teens and Resilient Minds (STORM) is een netwerksamenwerking die zich richt op depressie- en suïcidepreventie bij jongeren op scholen. In gemeente Land van Cuijk is de STORM-aanpak vanaf 2019 succesvol ingevoerd.

Stijging aantal psychische klachten onder jongeren

De coronacrisis en bijbehorende maatregelen hebben als gevolg gehad dat jongeren meer psychische klachten ervaren. Uit de GGD Gelderland-Zuid Gezondheidsmonitor Jeugd 2021/2022, een onderzoek (afgenomen bij 6000 leerlingen in klas 2 en 4 op het voortgezet onderwijs) blijkt dat veel leerlingen die al uit balans waren, door de coronaperiode, verder uit balans zijn geraakt. Onder andere psychosociale problemen en somberheid namen toe. Een kwart van de jongeren heeft ingevuld dat ze er in het voorgaande jaar wel eens aan gedacht hebben een eind aan hun leven te maken. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is om de mentale veerkracht van kinderen en jongeren te versterken.

Psychisch gezond zijn is essentieel om gezond op te kunnen groeien. Daarom hebben onderwijsinstellingen in de regio, GGD-Gelderland Zuid, Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie en de gemeenten elkaar vorig jaar opgezocht om jeugdigen die depressieve klachten of gedachten over suïcide hebben eerder en beter te bereiken en ondersteunen.

STORM-aanpak (Strong Teens and Resilient Minds)

De STORM-aanpak wordt stapsgewijs ingevoerd op alle VO-scholen in de regio. Later wordt ook het MBO hierbij aangehaakt. De STORM-aanpak legt meer focus op het vroegtijdig signaleren van depressieve klachten waardoor jongeren sneller en makkelijker worden ondersteund. Dit is belangrijk omdat bij jongeren, die te laat in beeld komen en te laat hulp krijgen, de kans groter is dat de problemen op latere leeftijd blijven aanhouden. De STORM-aanpak sluit aan bij de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. Één van de doelstellingen van deze agenda is suïcidepreventie in de wijk en op school verstevigen.

Vergroten van mentale weerbaarheid

In de STORM-regio volgen leerlingen van deelnemende scholen een speciaal programma om hen te ondersteunen in de ontwikkeling tot sterke en mentaal gezonde volwassenen. Door het lesaanbod leren jongeren wat mentale gezondheid betekent, hoe ze klachten bij zichzelf of bij klasgenoten herkennen, en hoe en bij wie zij zelf hulp kunnen vragen als het nodig is. Maar ook dat problemen rondom mentale gezondheid beter bespreekbaar worden gemaakt op school. Daarnaast wordt er in het tweede en vierde jaar op de middelbare school, en het eerste jaar op het MBO, een uitgebreidere screening uitgevoerd door de GGD. Met deze screening worden jongeren met concrete depressieve klachten of suïcidale gedachten sneller gesignaleerd. Deze jongeren kunnen deelnemen aan een preventieve training: Op Volle Kracht, en ze krijgen hulp aangeboden als dat nodig is. Uit andere regio’s die al werken met deze aanpak is bekend dat deze jongeren succesvol bereikt worden.

Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-113 of chat op 113.nl.