Home / Professionals / Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Ontwikkelings-
perspectief (OPP)

Voor wie?

Scholen zijn wettelijk verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning krijgen een ontwikkelingsperspectief op te stellen. Dit betreft de volgende groepen leerlingen:

  • leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs;
  • leerlingen in het praktijkonderwijs;
  • leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier voortgezet onderwijs;
  • leerlingen in een OPDC (Flex College).

Een ontwikkelingsperspectief is dus niet nodig voor leerlingen die ondersteuning krijgen die valt binnen de basisondersteuning, zoals die binnen het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. is beschreven.

Wanneer? 

Binnen zes weken nadat er afspraken zijn gemaakt over extra ondersteuning in het reguliere onderwijs, stelt de school het ontwikkelingsperspectief voor deze leerling vast. De vso-scholen stellen voor alle leerlingen binnen zes weken na plaatsing een ontwikkelingsperspectief op.

Inhoud ontwikkelingsperspectief

In het ontwikkelingsperspectief staat het verwachte uitstroomniveau van de leerling, inclusief onderbouwing. De onderbouwing bevat tenminste een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren die van invloed zijn op het onderwijs aan de leerling. De school voert op overeenstemming gericht overleg (oogo) met de ouders over het ontwikkelingsperspectief. In het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief staat beschreven welke ondersteuning en begeleiding de ouders en leerling van de school mogen verwachten. Sinds 1 augustus 2017 hebben ouders instemmingsrecht op dit deel van het ontwikkelingsperspectief.

Downloads