Home / Professionals / Aanvraagprocedures

Aanvraagprocedures

Alleen een school voor voortgezet (speciaal) onderwijs kan bij Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. een aanvraag doen voor extra ondersteuning voor een leerling. In Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. worden alle ondersteuningsaanvragen gedaan via het registratiesysteem Ldos (www.ldos.nl). Heeft uw school hiervoor nog geen inlogcode, neemt u dan contact op met het samenwerkingsverband.

Er zijn verschillende vormen van (extra) ondersteuning aan te vragen:

  • Ondersteuningspakket: extra ondersteuning op school
  • Plaatsing op het OPDC / Flex College
  • Toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor plaatsing op het voortgezet speciaal onderwijs (vso)
  • Toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor plaatsing op het praktijkonderwijs

Ouders dienen geïnformeerd te worden over het aanvragen van extra ondersteuning en welke gegevens school hiervoor deelt met het samenwerkingsverband. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een verklaring gegevensverwerking. Deze verklaring kan door de aanvragende school worden gegenereerd binnen de betreffende aanvraag in Ldos.

Wanneer de school ondersteuning of advies nodig heeft bij het aanvragen van een ondersteuningspakket, een plaatsing op het Flex College of een toelaatbaarheidsverklaring vso kan de school daarvoor een beroep doen op het Ondersteuningsplatform van Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.

Downloads