Home / Professionals / Aanmelding en zorgplicht

Aanmelding en zorgplicht

Met de invoering van passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat als ouders hun zoon of dochter schriftelijk aanmelden bij een school naar keuze, het schoolbestuur van deze school ervoor verantwoordelijk is om de leerling een passende onderwijsplek te bieden. In de praktijk geeft de school van aanmelding uitvoering aan de zorgplicht.

Ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur. Zij geven hierbij aan of zij verwachten dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft. De school is vervolgens verplicht om te onderzoeken welke ondersteuning de leerling nodig heeft en om te bepalen of de school deze ondersteuning kan bieden. Als de school de benodigde ondersteuning niet zelf kan bieden, is zij verplicht om in overleg met ouders te zoeken naar een passende plek op een andere school. Overigens heeft de school alleen zorgplicht wanneer voldaan is aan de aanmeldvoorwaarden. Deze staan beschreven in de stroomschema’s (zie downloads onderin).

Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van de leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Als er na 10 weken nog geen besluit is genomen over de toelating van een jongere, dan heeft hij of zij recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding. De inschrijving is geldig tot het besluit over toelating is genomen.

Ouders mogen hun zoon/dochter aanmelden bij een nieuwe school, ook als hun zoon/dochter al een school heeft. Dit komt bijvoorbeeld voor als ouders ontevreden zijn over de ondersteuning die wordt geboden door de school waar hun zoon/dochter is ingeschreven en onderwijs volgt. De nieuwe school waar ouders hun zoon/dochter hebben aangemeld kan dan ook de zorgplicht hebben. De school waar de leerling ingeschreven staat blijft het onderwijs verzorgen totdat de leerling is ingeschreven op de nieuwe school. Zo wordt voorkomen dat een leerling tussen wal en schip valt.

Het ministerie van OCW heeft stroomschema’s (zie downloads onderin) ontworpen voor 3 situaties. Deze stroomschema’s laten zien welke procedures een school moet doorlopen als een leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft.