Home / POVO / Testprocedure lwoo en PrO

Testprocedure lwoo en PrO

Om te kunnen beoordelen of een leerling in aanmerking komt voor leerwegondersteuning of het praktijkonderwijs heeft de CTO een volledig dossier nodig . Als er geen recente of bruikbare testuitslagen van een leerling bestaan, dan zal hij of zij getest moeten worden.

De (speciale) basisscholen kunnen ondersteuningsbehoeften bij leerlingen al vroeg zien. Op basis van het ‘leerlingvolgsysteem; en hun jarenlange ervaring met de leerling zijn zij goed in staat te beslissen of het zin heeft een leerling te laten testen. Alleen als de ouders toestemming geven, zal de school de leerling aanmelden bij Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. om de testprocedure in gang te zetten. De aanmelddatum verschilt per regio. De basisscholen weten wanneer ze een leerling moeten aanmelden.

De leerlingen worden getest onder verantwoordelijkheid van de orthopedagogen van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. De testen vinden plaats opVO-scholen in de maanden november, december of januari. In enkele gevallen neemt de basisschool de testen zelf af.

De testuitslagen worden verzonden naar de basisscholen. Zij kunnen deze met de ouders doornemen en hun een kopie overhandigen.