Home / POVO / Povo-protocol

POVO Protocol & tijdpad overgangsactiviteiten

Het POVO-protocol bevat afspraken inzake de overdracht van leerlingen, die zijn gemaakt tussen de besturen primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) voor alle scholen binnen en buiten Nijmegen die vallen onder het bevoegd gezag van de deelnemende besturen aan het bestuurlijke PO-VO Nijmegen (met uitzondering van het Pax Christi College te Druten). De besturen van po en vo stellen dit protocol vast. Het protocol kan alleen in het overleg tussen beide bestuurlijke partners gewijzigd worden.

Bij het POVO-protocol hoort een tijdpad overgangsactiviteiten dat per jaar wordt vastgesteld. Het tijdpad overgangsactiviteiten is onderaan deze pagina te downloaden.