Home / POVO / Opting out voor lwoo

Opting out voor leerwegondersteunend onderwijs

In het vmbo zijn vier leerwegen: de theoretische leerweg, de gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg. Het is uiteraard de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen één van deze leerwegen met een vmbo-diploma afsluiten. De meeste leerlingen zullen dat doel op eigen kracht kunnen bereiken. Maar er zijn ook leerlingen die meer hulp nodig hebben. Voor deze leerlingen is extra ondersteuning mogelijk binnen de verschillende leerwegen. Dit noemen we leerwegondersteunend onderwijs.

Met ingang van 1 januari 2019 werkt het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. met opting out voor LWOO (Leerweg Ondersteunend Onderwijs). Dit betekent concreet dat er vanaf dat moment geen aanwijzingen LWOO meer worden afgegeven. De scholen krijgen nog altijd budget voor ondersteuningsvormen binnen het VMBO. Deze zijn niet meer gekoppeld aan een individuele leerling. Alle scholen die eerder LWOO inzet boden, doen dit nu dus nog steeds.

Voor de leerlingen die leerwegondersteuning nodig hebben, is er dus in principe niets veranderd. Hoewel de stempel lwoo niet langer bestaat, blijven de leerlingen die (leerweg)ondersteuning krijgen die zij op basis van hun ondersteuningsbehoeften nodig hebben.