Home / POVO / Onderwijskundig rapport

Onderwijskundig rapport via OSO

Het Onderwijskundig Rapport (OWKR) wordt gebruikt voor de overgang van alle leerlingen naar het eerste leerjaar van het Voortgezet Onderwijs. Hierin zijn diverse zaken over de leerling opgenomen. Het OWKR wordt via de Overstap Service Onderwijs (OSO) digitaal overgedragen. Concreet betekent dit dat vanuit het leerling administratie-/LVS-pakket po de onderwijskundige gegevens getransporteerd worden naar het vo. Dit kan alleen als zowel de po- als de vo-school een licentie hebben.

Meer informatie over OSO

OSO is officieel de landelijke standaard voor digitale overdracht van het onderwijskundige rapport tussen scholen. OSO kan worden gebruikt als een leerling van basis- naar basisschool overstapt, van middelbare naar middelbare school of van basisschool naar middelbare school. Met OSO kunnen leerling gegevens makkelijker en veilig worden overgedragen. OSO voldoet geheel aan de wet- en regelgeving. Zoals eerder gemeld: om OSO te kunnen gebruiken, moet een school zich eerst bij OSO aansluiten.

Lees meer via overstapserviceonderwijs.nl