Home / Over ons / Netwerken

Netwerken

Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. heeft de ambitie om het centrum van samenwerking van scholen te vormen, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en expertise. Vanuit deze ambitie zijn een aantal netwerken ingericht:

  • Netwerk zorgcoördinatoren (zoco’s);
  • Netwerk orthopedagogen;
  • Netwerk schoolmaatschappelijk werkers;
  • Netwerk vso. Dit betreft de trajectbegeleiders en gedragswetenschappers van de vso-scholen in de regio van het Samenwerkingsverband en, afhankelijk van het thema, ook van de vso-scholen uit aanpalende samenwerkingsverbanden;
  • Netwerk schoolleiders.