Home / Over ons / Medezeggenschap / Ondersteuningsplanraad

Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad op het niveau van het samenwerkingsverband. Per deelnemend bestuur neemt 1 oudervertegenwoordiger en 1 personeelslid deel aan de OPR. De OPR van Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. bestaat dus uit maximaal 13 ouders en 13 personeelsleden die zijn verbonden aan de scholen van het samenwerkingsverband. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen van het samenwerkingsverband, maar hoeven niet zelf lid te zijn van een van die MR’en.

De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan en is gesprekspartner voor visievorming en klankbord  t.a.v. de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband. Daartoe komt de OPR regelmatig bijeen. Naast het feit dat de OPR gedurende de planperiode instemming moet verlenen m.b.t. aanpassingen van uitgangspunten voor beleid en/of uitvoering, zal de OPR onder meer geïnformeerd worden over en geraadpleegd worden met betrekking tot:

  • advies over het jaaractiviteitenplan
  • de begroting van het samenwerkingsverband
  • visie ontwikkeling en doorontwikkeling van het beleid

De OPR heeft in artikel 8 van zijn Huishoudelijk Reglement opgenomen dat er een zo open mogelijke communicatie met de achterban dient plaats te vinden. Daarom is besloten om alle agenda’s en notulen zo snel mogelijk op dit OPR-deel van de website van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. gepubliceerd zullen worden.

U kunt de OPR bereiken via de secretaris:

Secretaris van de OPR mw. Bokdam-Dulk : e.bokdam@merletcollege.nl

Post voor de OPR kunt u opsturen naar:

Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.
T.a.v.: de secretaris van de OPR
Postbus 1082
6501 BB Nijmegen

Downloads