Home / Over ons / Medezeggenschap

Medezeggenschap

Medezeggenschap binnen het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. is tweeledig georganiseerd.

1. Medezeggenschapsraad
Omdat Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. eigen personeel in dienst heeft, beschikt het samenwerkingsverband over een medezeggenschapsraad die volgens de wet op de medezeggenschap op scholen (WMS) is ingericht. De raad bestaat uit 3 leden, gekozen uit en door het personeel. Er is 1 personeelsvertegenwoordiger vanuit de kantoormedewerkers van het Samenwerkingsverband, 1 vertegenwoordiger namens de Begeleiders Passend Onderwijs en 1 vertegenwoordiger namens het personeel van het Flex College. De directeur van het samenwerkingsverband voert namens het bevoegd gezag besprekingen met de raad of leden van de raad. Instemming en advies vindt plaats op basis van het MR-reglement. Het MR-reglement is onder aan deze pagina te downloaden.

2. De Ondersteuningsplanraad (OPR)
Binnen de vele samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland is de medezeggenschap per samenwerkingsverband geregeld via de zogenaamde Ondersteuningsplanraad (OPR). Ook binnen het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. is een OPR geformeerd. Klik hier voor meer informatie over de OPR