Home / Over ons / Privacy

Privacy

Het SWV heeft persoonsgegevens van leerlingen nodig om zijn taken goed te kunnen uitoefenen. Deze taken zijn onder andere:

  • Verdeling van ondersteuningsmiddelen, toekennen van arrangementen en het bepalen van toelaatbaarheid
  • Het adviseren van de scholen over de ondersteuningsbehoeften van leerlingen
  • Het bieden van onderwijs en ondersteuning binnen OPDC Het Flex College
  • Het uitvoeren van psychologisch onderzoek

Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. gaat zorgvuldig om met de privacy van de leerlingen en verstrekt gegevens van leerlingen zonder toestemming van ouders en/of leerlingen niet aan derden.

De meeste persoonsgegevens van leerlingen krijgt het samenwerkingsverband wanneer de school waar de leerling staat ingeschreven / is aangemeld een aanvraag voor extra ondersteuning indient. Dit zijn gewone persoonsgegevens zoals naam en adres. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (bv. dyslexie, ADHD of diabetes). Dit gebeurt als dat nodig voor de om in te schatten wat de juiste ondersteuning is voor een leerling.

De persoonsgegevens van leerlingen worden op het samenwerkingsverband opgeslagen in het digitale administratiesysteem Ldos en het leerlingvolgsysteem Magister. De programma’s zijn beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van het samenwerkingsverband. Op onze administratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)van toepassing.

Bij onderwijs op het Flex College wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als het samenwerkingsverband daar toestemming voor geeft.

Het samenwerkingsverband maakt geen gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van het samenwerkingsverband. Voor ondersteunings- of scholingsdoeleinden van leerlingen en personeel wordt toestemming gevraagd aan leerlingen en ouders. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) te bekijken, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met het hoofd Dienst Ondersteuning en Advies van het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband werkt met een privacyreglement. Hierin is beschreven hoe op het samenwerkingsverband wordt omgegaan met persoonsgegevens van leerlingen en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Het privacyreglement is onderaan deze pagina te downloaden.

Downloads