Home / Ouders / Passend onderwijs1

Wat is passend onderwijs?

Passend onderwijs is de manier waarop sinds augustus 2014 onderwijs organiseren voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs is geen schooltype; jongeren zitten niet ‘op’ passend onderwijs. De scholen in onze regio vormen met elkaar het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. en zorgen er samen voor dat er voor iedere leerling een passende onderwijsplek is, liefst zo thuisnabij mogelijk. De scholen helpen u met het vinden van een zo passend mogelijke onderwijsplek. Dit noemen we zorgplicht.  Een passende plek kan gevonden worden op de school waar u uw kind aanmeldt, maar dit kan ook een andere school zijn.

Wilt u meer lezen over passend onderwijs? Kijkt u dan eens op een van deze websites: