Home / Ouders / Ondersteuningsbehoeftenmatrix

Ondersteunings-
behoeftenmatrix

De ondersteuningsbehoeftenmatrix is een instrument waarmee de ondersteuningsbehoeften van een leerling in het v(s)o in kaart worden gebracht. De ondersteuningsvraag van de leerling is de kernvraag bij de ondersteuningstoewijzing. De ondersteuningsbehoeftenmatrix helpt bij het beantwoorden van deze vraag. De school bepaalt in overleg met u en een consulent van het ondersteuningsplatform van het samenwerkingsverband op basis van deze matrix de behoefte aan extra ondersteuning.

De ondersteuningsbehoeftenmatrix kent vijf (plus één) domeinen:

  1. Organisatie van het onderwijs
  2. Leren leren
  3. Sociaal en emotioneel functioneren
  4. Praktische redzaamheid
  5. Communicatie
  6. Noodzakelijke samenwerking met externe partners (waaronder bv. jeugdhulpverlening)

Naast de indeling in domeinen zijn de ondersteuningsbehoeften ook ingedeeld in vijf niveaus. Ondersteuning op niveau 1 en 2 is de ondersteuning die elke v(s)o-school biedt: de basisondersteuning. De ondersteuning op niveau 3 en 4 betreft de extra ondersteuning. Naarmate het ondersteuningsniveau stijgt, nemen intensiteit, betrokkenheid van één of meer specialisten en kosten toe. Niveau 5 maakt geen integraal deel uit van de ondersteuningsbehoeftenmatrix. Op dit niveau wordt aanvullende ondersteuning georganiseerd met behulp van externe partners. Dit wordt bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet.