Home / Ouders / Klachten en geschillen

Klachten en geschillen

Als er zich problemen dreigen voor te doen, dan is het aangaan van een goed gesprek met de docent, zorgcoördinator, mentor, directeur, of met de functionaris van het samenwerkingsverband de eerste stap. Openheid, wederzijds respect en erkenning van ieders specifieke deskundigheid en verantwoordelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten voor een goede uitkomst.

Ook als u samen met de school vroegtijdig en op een respectvolle manier met elkaar in gesprek bent gegaan over de extra ondersteuning voor uw kind, kan het voorkomen dat u zich niet in het besluit van de school of van het samenwerkingsverband kunt vinden. Komt u er samen niet uit, dan kunt u dat laten weten. Bij wie u dat kunt doen, hangt af van de aard van de klacht of het geschil:

Downloads