Home / Ouders / Extra ondersteuning ouders

Mijn kind heeft extra ondersteuning nodig, wat nu?

Passend onderwijs begint met een goede basisondersteuning op alle scholen. Binnen Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. zijn afspraken gemaakt over welke ondersteuningsvormen vallen onder basisondersteuning. Hierover kunt u meer lezen in ons ondersteuningsplan. Elke school in onze regio geeft invulling aan de basisondersteuning op een manier die aansluit bij de onderwijsvisie en organisatie van die school.

Voor sommige leerlingen is de basisondersteuning niet voldoende en is extra ondersteuning nodig. De mentor en de zorgcoördinator zijn dan voor u het eerste aanspreekpunt. Samen met u brengen zij in kaart welke ondersteuningsbehoeften uw kind heeft en welke ondersteuning nodig is. In eerste instantie wordt gekeken of extra ondersteuning in de eigen school mogelijk is. Op het moment dat extra ondersteuning ingezet gaat worden, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op voor uw kind. Dit gebeurt in overleg met u. In dit plan wordt de inzet van de extra ondersteuning beschreven.

Het kan voorkomen dat een school niet (meer) die ondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft. Dan wordt samen met u gekeken welke andere school geschikter is voor uw kind. Dit kan een andere school voor regulier voortgezet onderwijs zijn. Ook kan het zijn dat uw kind baat heeft bij een tijdelijke plaatsing op het Flex College, of dat een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) het best passend is.