Home / Ouders / Aanmelden V(S)O

Aanmelden bij het voortgezet (speciaal) onderwijs

Na de basisschool (het primair onderwijs) gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. Het voortgezet (speciaal) onderwijs bereidt leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo), of een uitstroom richting arbeid.

Bij de overstap naar het vervolgonderwijs is het van belang dat uw kind op een plek komt waar hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen en de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft. In groep 8 krijgt uw kind een schooladvies. Het schooladvies van de basisschool is leidend voor toelating tot het vmbo, havo en vwo.

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs samen in regionale samenwerkingsverbanden. In de regio Nijmegen zijn de scholen verbonden binnen het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o.

Zoekt u voor uw kind een school voor voortgezet onderwijs in onze regio? Op de website schoolkeuzehulp.nl vindt u alles wat kan helpen om zicht te krijgen op het voorgezet onderwijs in de regio.

Lees meer over  de aanmelding voor: