Home / Lezing ‘Er komt niet uit wat er in zit’

Lezing ‘Er komt niet uit wat er in zit’

Inhoud:
Bij kinderen/jongeren met een hoge intelligentie en ASS en/of ADHD verloopt de ontwikkeling (veelal op didactisch gebied) minder goed tot moeizaam. Niet zelden resulteert dit in dreigend schooluitval. De specialistische jeugdhulpverlening (GGZ) doet geregeld aanbevelingen  t.a.v. het onderwijs aan deze leerlingen. Voor leerkrachten en onderwijsbegeleiders betekent dit vaak een ingewikkelde spagaat tussen de mogelijkheden en visie vanuit het onderwijs enerzijds en de individuele behoeftes van de leerling anderzijds.

Opzet:
Korte, op onderwijs toegespitste theoretische update m.b.t. (hoog)begaafdheid in combinatie met leer- en gedragsproblematiek, gevolgd door praktische handvatten hoe deze leerlingen te ondersteunen, toegelicht middels casuïstiek.

Na afloop van deze lezing:
* Weet je de huidige stand van zaken m.b.t. (hoog)begaafdheid in combinatie met leer- en gedragsproblematiek al dan niet verklaard door een diagnose.
* Heb je praktische handvatten t.b.v. het begeleiden van deze leerlingen.

Doelgroep: docenten en onderwijsbegeleiders die een paar keer per jaar of vaker betrokken zijn bij leerlingen met leer- en/of gedragsproblematiek waarbij de vraag centraal staat of dit verband houdt met (hoog)begaafdheid.
Aantal deelnemers: 15-20
Datum: dinsdag 16 november 2021 – 15.00-17.00 uur.
Locatie: ONLINE

Over de trainer:
Workshopgever/trainer is Nanda Rommelse. Ze is werkzaam als GZ-psycholoog (i.o.t. klinisch neuropsycholoog) en hoogleraar ontwikkelingsstoornissen bij Karakter (specialistische GGZ) en het Radboud UMC. Ze heeft een bijzondere belangstelling voor kinderen met complexe en/of zeldzame varianten van ontwikkelingsstoornissen, zoals kinderen met zeldzame genetische syndromen, neurologische problematiek, of juist een zeer hoge intelligentie.

Inschrijving Lezing 16-11-2021

    Zonder calamiteiten of corona-gerelateerde belemmeringen gaan we ervan uit dat u deelneemt na inschrijving. Contact: info@samenwerkingsverbandvo.nl