Home / Lezing ‘Het bevorderen van de leerontwikkeling, zelfstandigheid en welbevinden van leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking in het V(S)O i.c.m. een gedrags- en/of emotionele problematiek.’

Lezing ‘Het bevorderen van de leerontwikkeling, zelfstandigheid en welbevinden van leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking in het V(S)O i.c.m. een gedrags- en/of emotionele problematiek.’

Inhoud:
Bij kinderen/jongeren met een (licht) verstandelijke beperking verloopt de ontwikkeling (veelal op didactisch gebied) minder goed tot moeizaam. Dit komt deels door beperktere cognitieve capaciteiten, deels door maatschappelijke ontwikkelingen zoals de steeds ingewikkelder wordende maatschappij en prestatiedruk. Leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking treft dit meer dan gemiddeld, met negatieve gevolgen voor hun emotionele- en leerontwikkeling en zelfstandigheid. Voor leerkrachten en onderwijsbegeleiders betekent dit vaak een confrontatie met problematiek die zich zowel binnen als buiten het onderwijs afspeelt. Een geïntegreerde aanpak geeft de beste kansen om de leerproblematiek en vaak bijkomende gedrags- en emotionele problematiek te verminderen.

Opzet:
Korte, op onderwijs toegespitste theoretische update m.b.t. de (licht) verstandelijke beperking in combinatie met gedrags- en emotionele problematiek, gevolgd door praktische handvatten toegelicht middels casuïstiek.

Na afloop van deze lezing:
* Weet je de huidige stand van zaken m.b.t. (licht) verstandelijke beperking in combinatie met gedrags- en emotionele problematiek.
* Heb je praktische handvatten t.b.v. het begeleiden van deze leerlingen op leer- en emotioneel vlak.

Doelgroep: docenten en onderwijsbegeleiders die frequent betrokken zijn bij leerlingen met een (licht) verstandelijke beperking al dan niet i.c.m. emotionele – en/of gedragsproblematiek.
Aantal deelnemers: 15-20
Datum: dinsdag 14 december 2021 – 15.00-17.00 uur.
Locatie: online

Over de trainer:
Workshopgever/trainer is Nanda Rommelse. Ze is werkzaam als GZ-psycholoog (i.o.t. klinisch neuropsycholoog) en hoogleraar ontwikkelingsstoornissen bij Karakter (specialistische GGZ) en het Radboud UMC. Ze heeft een bijzondere belangstelling voor kinderen met complexe en/of zeldzame varianten van ontwikkelingsstoornissen, zoals kinderen met zeldzame genetische syndromen, neurologische problematiek, of juist een zeer hoge intelligentie.

Helaas. Het maximum aantal inschrijvingen is bereikt.