Home / Het Flex College / Het reboundtraject

Het reboundtraject

Het reboundtraject is een tijdelijk traject om leerlingen in een andere schoolomgeving kortdurend op weg te helpen om daarna weer terug te laten keren naar de school van herkomst of naar een andere passendere onderwijsplek. Dit traject duurt gemiddeld 3 tot 6 maanden. Het reboundtraject richt zich primair op terugkeer naar het regulier voortgezet onderwijs (op de eigen vo-school of elders). In de rebound varieert de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Er zijn twee soorten reboundgroepen  waarin we leerlingen opvangen: reguliere reboundgroepen en een huiskamergroep (HKP).

Onderwijsprogramma van de reboundgroepen

Leerlingen blijven in de rebound werken aan het onderwijsprogramma van hun eigen vo-school. Die school zorgt ervoor dat boeken, planners en toetsen aanwezig zijn op het Flex College.

Ter afwisseling en ondersteuning bieden we klassikale lessen Nederlands, Engels en rekenen aan. Ook koken, gym en crea-uur staan wekelijks op het programma.

Naast het bijhouden en evt. inhalen van schoolwerk wordt er veel aandacht besteed aan de  persoonlijke ontwikkelingsdoelen van een leerling. De mentor werkt waar mogelijk samen met de hulpverlening.  Het doel is altijd om gezamenlijk met de leerling alle stappen te zetten die bijdragen aan een positieve terugstroom of doorstroom. Het spreekt voor zich dat ouder(s)/ verzorger(s) altijd betrokken worden, net zoals de vo-school.

De huiskamergroep

De huiskamergroep van de rebound (HKP) is bedoeld voor leerlingen bij wie de schoolgang en ontwikkeling ernstig uit balans is geraakt om diverse redenen. In een kleine veilige omgeving met één docent pakken zij school weer stap voor stap op, in combinatie met passende hulpverlening.  Zij hebben een eigen klaslokaal en hebben een eigen ingang gescheiden van de andere leerlingen. Ook in de huiskamergroep werken leerlingen in principe aan het onderwijsprogramma van hun eigen vo-school. In sommige gevallen stapt een leerling geleidelijk aan intern over op het diplomatraject van het Flex College. Dit natuurlijk altijd in goed overleg met leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de vo-school.