Home / Het Flex College / Ondersteuningsaanbod

Ondersteuningsaanbod

Elke leerling op het Flex College heeft een individuele mentor die het leerproces en de voortgang monitort. De mentor is de spil in de begeleiding op school: hij/zij onderhoudt contacten en overlegt met de leerling, ouder(s)/verzorger(s), de vo-school, het zorgnetwerk en de docenten op het Flex College over het traject. Wanneer dat nodig is krijgt de mentor krijgt daarbij ondersteuning van de schoolmaatschappelijk werker van het Flex College en/of van een orthopedagoog. Wanneer externe hulpverlening nodig is, begeleidt de schoolmaatschappelijk werker het proces naar passende hulpverlening. De mentor evalueert de voortgang met regelmaat in het OPP en bespreekt dit met alle betrokkenen.