Home / Het Flex College / Het diplomatraject

Het diploma traject

Het diplomatraject biedt leerlingen de mogelijkheid om in één of twee jaar tijd een vmbo-t of havo diploma te halen middels staatsexamens. Leerlingen volgen klassikale lessen per vak,  in kleine groepen. De vakken, de sectoren en de profielen zijn identiek aan die van de vo-scholen, alleen de wijze van examineren verschilt. Het staatsexamen biedt de mogelijkheid om per vak certificaten te halen en om op die manier gespreid examen te doen. Als alle nodige certificaten zijn behaald dan ontvangt de leerling een vmbo-t of havo diploma. Leerlingen die twee jaar op het Flex College onderwijs volgen, kunnen daardoor al in hun eerste jaar enkele vakken afronden. In het tweede jaar kunnen zij zich dan concentreren op de overgebleven vakken.

Het onderwijsprogramma bevat naast de vak gerelateerde lessen ook huiswerkuren, gym, koken en projectonderwijs . Het programma dat wij aanbieden sluit volledig aan op het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van de staatsexamens. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) vindt u meer informatie over het staatsexamen.