Home / Het Flex College / Aanmelden

Aanmelden

Een leerling kan niet rechtstreeks bij het Flex College aangemeld worden. Het Flex College is een onderwijsvoorziening (OPDC) en geen vo-school. Een plaatsing op het Flex College gebeurt op basis van een verwijzing door de vo-school waar de leerling staat ingeschreven. Alleen scholen die behoren tot het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. kunnen een leerling verwijzen naar het Flex College.

Als de vo-school ervaart dat zij tijdelijk niet die (extra) ondersteuning kunnen bieden die de leerling nodig heeft, kan de school, in overleg met ouders, een leerling verwijzen naar het Flex College. Een leerling komt niet zomaar in aanmerking voor een tijdelijke plaatsing op het Flex College. Het moet duidelijk zijn dat de leerling dit ondersteuningsarrangement echt nodig heeft. Er is een onafhankelijke commissie om dat te beoordelen. Deze commissie heet de Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO). Voor het doen van een aanvraag voor een tijdelijke plaatsing op het Flex College vraagt de school altijd toestemming aan ouders en/of de leerling.