Home / Wat is het verschil tussen aanmelden, inschrijven en plaatsen?

Wat is het verschil tussen aanmelden, inschrijven en plaatsen?

Aanmelden

Het aanmelden bij een school gebeurt altijd schriftelijk. Ouders spreken met deze schriftelijke aanmelding hun voorkeur uit voor plaatsing op die school.

Inschrijven

Inschrijving gebeurt nadat het bevoegd gezag van de school (schoolbestuur) een positief toelatingsbesluit genomen heeft. Er zal dan worden overgegaan tot inschrijving.

Plaatsen

De leerling wordt geplaatst in een klas of groep en gaat het lesprogramma volgen.