Home / Wat is de invloed van het schooladvies op de toelating tot het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs?

Wat is de invloed van het schooladvies op de toelating tot het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs?

Het schooladvies van de basisschool is leidend voor toelating tot het vmbo, havo en vwo. Voor het PrO en vso geldt dit leidende karakter van het schooladvies niet, omdat er een toelaatbaarheidsverklaring nodig is om toegelaten te worden tot het PrO of het vso. Het is dus niet zo dat het basisonderwijs via het schooladvies bepaalt of een leerling in aanmerking komt voor PrO of vso. Het besluit over de toelaatbaarheid (tlv) tot het PrO en vso ligt bij het samenwerkingsverband. Het toelatingsbesluit ligt bij de school waar de leerling is aangemeld.