Home / Mag een school een schriftelijke aanmelding weigeren?

Mag een school een schriftelijke aanmelding weigeren?

Nee, dit mag niet. Het is wettelijk geregeld dat ouders hun kind altijd (schriftelijk) mogen aanmelden op een school. Nadat de ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld, kan de zorgplicht ingaan. Hiervoor moet wel voldaan zijn aan de onderstaande voorwaarden:

  • Er is plaatsruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol).
  • Ouders respecteren de grondslag van de school.
  • De leerling moet voldoen aan het Inrichtingsbesluit, dat wil zeggen dat er uitzicht moet zijn op het behalen van een diploma. Dit betekent dat een leerling met een vmbo-advies niet toelaatbaar is tot het vwo.
  • Het gaat om een leerling die extra ondersteuning nodig heeft.
  • Ouders moeten bij de aanmelding aangeven dat ze vermoeden dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft.

Bij aanmelding op meerdere scholen moeten ouders doorgeven bij welke school hun kind nog meer is aangemeld. Ouders geven dan aan welke school hun voorkeur heeft. Deze school krijgt zorgplicht als dat nodig is.