Home / Hoe zorg ik dat mijn kind na een verhuizing op een nieuwe school wordt geplaatst?

Hoe zorg ik dat mijn kind na een verhuizing op een nieuwe school wordt geplaatst?

U meldt uw kind schriftelijk aan op de school van uw voorkeur. Deze school bekijkt of ze plaats heeft voor uw kind. Is de school vol, dan meldt u uw kind aan op een andere school. Is er plaats op de school en heeft uw kind geen (extra) ondersteuning nodig op school, dan zal de school uw kind in de meeste gevallen toelaten en inschrijven.

Ook wanneer uw kind wel (extra) ondersteuning nodig heeft op school, kijkt de school eerst of er plaats is voor uw kind. Pas wanneer de school vastgesteld heeft dat er plaats is, heeft de school zorgplicht.

Wij adviseren u uw kind ruim 10 weken voor de gewenste plaatsingsdatum aan te melden.  De school heeft voor het uitvoeren van hun zorgplicht maximaal 10 weken de tijd. In deze tijd gaat de school onderzoeken of zij de onderwijsondersteuning kan bieden die uw kind nodig heeft. Als dit niet het geval is, gaat de school binnen deze 10 weken samen met u op zoek naar een andere school voor uw kind.