Home / Heeft een school zorgplicht als ouders hun kind aanmelden, terwijl de leerling al is ingeschreven op een andere vo-school?

Heeft een school zorgplicht als ouders hun kind aanmelden, terwijl de leerling al is ingeschreven op een andere vo-school?

Ja. Als ouders hun kind (schriftelijk) aanmelden bij een school, moet die school bekijken of ze de leerling een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod kan bieden. Ook als de leerling al op een andere school onderwijs volgt. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer ouders ontevreden zijn over het passend aanbod van de school waar hun kind al is ingeschreven.