Home / Effectieve leerlingbesprekingen

Effectieve leerlingbesprekingen

Inhoud:
We gaan samen aan de slag om oplossingen te vinden voor de knelpunten die jullie op je school ervaren. Waar loop je tegenaan? Wat is er voor nodig om dit te veranderen? Wat is jouw bijdrage? Wat moet er in de organisatie van de besprekingen veranderen? Wanneer ben je tevreden over een leerlingbespreking?

Opzet:
Na een inventarisatie van de knelpunten zoals jullie die ervaren op je school rondom de leerlingbespreking gaan we intensief aan de slag om de drie onderdelen van een leerlingbespreking (de voorbereiding, de uitvoering en de uitwerking/het vervolg) te analyseren zodat we een concreet Plan van Aanpak hebben voor elk onderdeel.

Opbrengsten:
Na afloop van deze cursus…
…ken je/ weet je op welke punten gelet moeten worden bij een leerlingbespreking om die effectief te laten zijn.
…kun je verder met de concrete uitvoering van de plannen richting de directie en organisatie van de school.
…heb je handvatten gekregen om de leerlingbespreking effectiever te organiseren en te laten verlopen.

Doelgroep: teamleiders, mentoren/leerlingbegeleiders, verantwoordelijk voor de leerlingbespreking
Datum: woensdag 26 januari 2022
Tijd: 09.00 uur – 15.30 uur
Locatie: vergaderruimte SWV, Streekweg 20, Nijmegen, ingang Oost.

Workshopgever/Trainer is Richard Jansen, 38 jaar. Hij heeft 15 jaar ervaring in het onderwijs als docent Duits en heeft ook veel ervaring als mentor/coach.

Inschrijving Effectieve leerlingbesprekingen

    Zonder calamiteiten of corona-gerelateerde belemmeringen gaan we ervan uit dat u deelneemt na inschrijving. Contact: info@samenwerkingsverbandvo.nl